Twój koszyk jest pusty ...
PolskiAngielski
1 » Gwarancja i reklamacje2

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Dodaj opinię


Sklep wydekorowani.pl - opinie klientów

Opinie o produktach

Produkt bardzo dobry, szybka dostawa, bardzo dobrze zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie podróży. Polecam :)
Ocena produktu 5/5

Gwarancja i reklamacje


1. Gwarancja ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy firmą F.H.U. Kadees Danuta Rączka z siedzibą i adresem w Czeladzi, przy ul. Nowopogońskiej 205 a Klientami.

2.Podstawą do realizacji gwarancji jest dołączenie do reklamowanego produktu kopii lub oryginału dokumentu sprzedaży.

3. Firma F.H.U. Kadees udziela Klientowi Gwarancji Jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w dokumencie dołączonym do produktu.

4. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

5. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez F.H.U. Kadees oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. F.H.U. Kadees rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

6. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy za pośrednictwem poczty polskiej.

7. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, zostanie stwierdzone, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, F.H.U. Kadees poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez F.H.U. Kadees kosztów.

8. F.H.U. Kadees nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

9. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

10. W relacjach wynikających z niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks cywilny.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl